curso de francés online


Francés - Lección 13: Vocabulario de complemento


En este momento un poco de vocabulario nos vendría bastante bien

Vocabulario:

Et- y

Mais- pero

Donc-pues

Ou- o

Oú-donde

Comme- como

Si-tan

Non-no

Avec-con

Parce que-por que en modo de respuesta

Pourquoi- por que interrogativamente

Que-que

Copine-compañera

Femme-mujer

Voiture-carro

Garçon-niño/chico

Vélo- bicicleta

Amie-amiga

Beau-bonito

Bon- bueno

Bon,ben-expresion francesa que significa estar agradado

Lent-lento

Plein-lleno

Bas-bajo

haut.-alto

froid-frio

chaud-calor

léger- ligero

ici-aquí

lá-ahí

oncle-tio

le grand pére-el abuelo

la grand-mére-abuela

 

 

2 1